Jordi Quer

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Matemàtica Aplicada II
Campus Nord, Edifici Omega, Despatx 438
Jordi Girona, 1-3
08034 - Barcelona, Spain
Tel: +34 93 413 7974
Email address: Jordi.Quer, at upc.edu

UPC Number theory group
Docència


Deganat FME
Tel: +34 93 401 7301
Email address: dega.fme, at upc.edu