Joan-C. Lario

Departament de Matemàtiques, MA2

UPC


Facultat de Matemàtiques i Estadística
Pau Gargallo 5
E-08028 Barcelona
Telèfon: 34 93 413 7686
Fax: 34 93 413 7701
E-mail: joan.carles.lario@upc.edu

Seminari de Teoria de Nombres


Small Finite Groups: subgroup lattices and Galois realizations


Publicacions


CV (resum)


Participació en Projectes Científics subvencionats


Direcció tesis doctorals


Conferències invitades, comunicacions i cursos


Darrera actualització: Gener 21, 2014
hit counter javascript